Pamětní medaile Marie Terezie
Pamětní medaile Marie Terezie

Marie Terezie se stala uherskou královnou na základě pragmatické sankce. Jedná se o zákon umožňující ženám nastoupit na trůn. Na korunovaci, která se konala 25. června 1741 v Bratislavě, přijela panovnice již 20. června. Už na hranicích ji přivítali představitelé uherských stavů, což bylo starým zvykem. Na rozdíl od svých předchůdců absolvovala Marie Terezie cestu mezi jednotlivými korunovačními obřady v kočáře. Velkolepá korunovace proběhla v Dómu sv. Martina. Po korunovaci byla odvezena na korunovační pahorek u Dunaje. Podle tradice na koni vystoupila na pahorek a mávla mečem na čtyři světové strany. Tím složila přísahu na ochranu země.

Marii Terezii od dětství vychovávali a vzdělávali jezuiti, zejména co se týkalo náboženských oblastí. Kromě toho se jí dostalo vynikajícího vzdělání v oblasti historie, latiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny. Věnovala se také malování, tanci a hudbě.

Matka dvou císařů

Avers pamětní medaileV roce 1736 se vdala za Františka I. Lotrinského a měli spolu 16 dětí. „Matka dvou císařů“, i takto byla nejednou pojmenovaná. Jej celý titul zněl Marie Terezie, císařovna Svaté říše římské a německého národa, Královna Uherska, Česka, Chorvatska a Slavonie, arcivévodkyně Rakouska, vévodkyně Parmy a Piacenzy a velkovévodkyně Toskánska. Její manžel se 13. září 1745 stal římskoněmeckým císařem. Jedním z jejích titulů byla dokonce i funkce císařovny – manželky.

Její velké zásluhy se přikládají zejména reformám, které po nástupu na trůn začala uplatňovat. Při zavádění těchto velkých změn jí pomáhali velmi vzdělaní a oddaní rádcové. Za její vlády se velkou mírou zreorganizovala armáda, výrazně se podporoval obchod a rozvoj polnohospodářství. Vydala všeobecný školní řád, ten určoval všeobecnou vzdělávací povinnost. Za její vlády byli zavedeny jednotné míry, váhy a jednotná měna.

Velká matka Rakouska

Je považovaná za jednoho z nejschopnějších panovníků nejen zdejších krajin, ale i celého Habsburského rodu. Nejenže přispěla k sjednocení Habsburské monarchie, ale v 18. století byla i rozhodující postavou tehdejší Evropy. Drahocenné politické zkušenosti, ale i sebevědomí panovnice získala během války za své dědictví.

Marie Terezie zemřela 29. října 1780 ve věku 63 roků ve Vídni. Ještě za svého života byla nazývána Magna Mater Austriae – Velká matka Rakouska – za její velké zásluhy o zachování a upevnění moci svého království.

Výjimečná událost na výjimečné medaili

Limitace pamětní medailePři příležitosti výročí této slavnostní události emitovala Národní Pokladnice pamětní medaili, kterou najdete exkluzivně jen v její nabídce. Emise byla vyražená v nejvyšší kvalitě ražby – leštěným razidlem – díky čemu je možné obdivovat i ty nejmenší detaily zobrazeného motivu.

Na reverzu medaile je zachycena umělecky ztvárněná scéna korunovace Marie Terezie v Dóme sv. Martina v Bratislavě. Klíčovým prvkem na aversu je pak vyobrazená koruna z katedrální věže Dómu sv. Martina. Okraj lemuje nápis „275. výročí korunovace Marie Terezie“. Ve středu medaile je vyobrazená koruna jako symbol korunovace spojený s Bratislavou a po jejích stranách jsou uvedeny roky – rok korunovace a rok 2016, kdy si výročí připomínáme.

Medaile má unikátní průměr 100 mm. Na hraně se nachází individuální číslování. Emise je velmi omezená, čítá pouhých 100 unikátů pro celý svět.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím