Sbírání mincí je vášeň. Vášeň, do níž si každý sběratel promítá svá přání, další koníčky, záliby a vědomosti. Mince sbírají doktoři i truhláři, umělci i ekonomové. A taky milovníci historie. A milovníci literatury. A tak se stane, že světlo světa občas spatří i fascinující unikátní kompilace, sestavená na přání.

Kdo plní sběratelská přání?

Přání svých klientů se také intenzivně snaží plnit přední český distributor mincí a medailí společnost Národní Pokladnice. „Moc rádi plníme téměř nesplnitelná individuální přání sběratelů – je to pro nás radost i výzva!“, dodává ředitel Národní Pokladnice Luboš Krčil. Právě pracovníkům Národní Pokladnice se v kooperaci se svými zahraničními dodavateli a spolupracovníky podařilo splnit sen českému sběrateli, který se dočkal jedinečné kompletní sady dvanácti historických mincí, sestavené podle geniálního literárního díla nazvaného Životopisy 12 císařů (De Vita Caesarum) od Gaie Suetonia Tranquilla. Toto významné dílo, které tvoří celkem osm knih, obsahuje biografie dvanácti po sobě vládnoucích římských císařů.

Autor životopisného veledíla

Gaius Suetonius Tranquillus (narozen okolo roku 75, zemřel mezi lety 130 – 140 našeho letopočtu) byl římský polyhistor, obhájce a učitel gramatiky. Byl také literátem s všestrannými zájmy a napsal velké množství různých pojednání z mnoha oborů. Největší pozornost však věnoval biografiím. Jeho nejznámější a historicky nejzajímavější je právě dílo Životopisy dvanácti císařů, které se navíc dochovalo téměř v úplnosti, chybí z něj pouze několik počátečních kapitol životopisu Julia Caesara, včetně předmluvy, které byly ve středověku ztraceny. O jejich existenci se ví jen zásluhou svědectví byzantského mnicha Laurentia Lyda z 6. století.

Suetonius si byl vědom toho, že nepíše historický román, ale biografie, a proto dodržoval určitou kompozici, v jejímž rámci nepopisoval události chronologicky, ale podle určitých věcných hledisek. Jeho dílo se stalo vzorem pro historickou literaturu a vytvořený styl životopisů se prosadil i do pozdější evropské literatury a prakticky až do období baroka byl předlohou a inspirací pro psaní životopisných děl.

Historická mince
Historická mince

Sada mincí antického Říma

Ale vraťme se zpět k samotným mincím: vzácné numismaty pocházejí z Římské říše z prvního století před naším letopočtem a z prvního století našeho letopočtu. Na aversu každé z mince je vyobrazen portrét císaře, který právě vládl. Hodnota historických mincí mincí odpovídala tehdejší hodnotě kovu, ze kterého byla vyražena, představovala vlastně úřední potvrzení, že daný kov má určitou hmotnost a určitou kvalitu.

Každý exemplář této výjimečné kompilace nese portrét jednoho z císařů, jehož životní příběh poutavě zachytil Suetonius ve své knize. Dvanáct mincí, dvanáct životopisů, dvanáct poutavých příběhů.

Už se na ně těšíte?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím