Tak tuhle otázku si pokládáme nejen my, ale také spousta investorů, sběratelů a badatelů a rozhodně na ni nelze odpovědět jedním slovem. Není totiž pouze jediný důvod, proč je Americký stříbrný orel tak oblíbený – je jich minimálně pět!

Hodnotná investice v nejisté době

Mincovní kov této emise – stříbro – je společně se zlatem a dalšími drahými kovy dlouhodobě považováno za komoditu, která v dobách hrozící vysoké inflace a nejistoty nabývá na hodnotě. Stříbro zůstávalo dlouhou dobu ve stínu svých dražších kolegů zlata a platiny, ale v poslední době se situace mění. Spotřeba stříbra již několik let převyšuje produkční možnosti a jeho zásoby se výrazně ztenčují. Počínající nedostatek stříbra tak významně zvyšuje jeho cenu. Pro mnoho významných investorů se proto stříbro stalo alternativním nástrojem k dluhopisům a akciím.

Vládní garance kvality

Mezi stříbrnými produkty je významná skupina produktů nazvaná investiční stříbro, kam patří stříbrné slitky, stříbrné cihly a stříbrné mince. Jsou definované zákonem (zák. 235/2004 Sb.) a musí splňovat stanovené podmínky  (např. mají ryzost nejméně 900/1000, byly vyraženy po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem). Nákup takovýchto mincí je osvobozen od daně s přidanou hodnotou (tzv. DPH). Každoročně je zveřejňován seznam investičních mincí, který má právní platnost. Kvalitu stříbrných investičních mincí garantuje emitent, což je u Stříbrného amerického orla vláda USA. Podle přísných předpisů Spojených států amerických každá emise vyžaduje osobní souhlas prezidenta USA.

Atraktivní jedinečnost

Orel bělohlavý
Orel bělohlavý

Stříbrný americký orel je o to atraktivnější, že se nástroje použité k výrobě jednotlivých emisí na konci každého roku zničí – a to bez ohledu na to, že poptávka po minci mnohonásobně převyšuje nabídku a také bez ohledu na to, jak náročná je příprava razidla.

K zajištění reliéfních partií, plastiky a mincovní plochy je nezbytná pečlivá ruční rytecká práce, jejíž konečné úpravy se provádějí pod mikroskopem. Vytvoření opravdu dokonalých razidel trvá desítky hodin a tento čas nejde zkrátit, pokud má být výsledek ražby skutečně dokonalý. Přechod mezi zrcadlem leštěné mincovní plochy a reliéfem musí být ostrý a přesně vymezen. Mincovní plochu razidla je nutno následně rozleštit do zrcadlového lesku. Vlastní proces leštění razidel proto probíhá velmi zdlouhavě. Stejně jako rytci i leštiči pracují celé hodiny pod mikroskopem. Pomocí speciálních nástrojů, dřívek a kůží nanáší na ocelové razidlo speciální lešticí pastu s obsahem diamantů různé hrubosti. Tu opatrnými pohyby roztírají a celou mincovní plochu musí po vyleštění stejně opatrně očistit od zbytků leštidla. Poté celý proces znovu opakují s leštidlem obsahujícím diamanty nižší hrubosti. A pak znovu a znovu. V poslední fázi se již leští diamanty s průměrem jednoho mikronu. Díky tomu pak při ražbě vzniká působivé umělecké dílo.

Majestátnost aversu

Avers numismatu nese stylizované vyobrazení amerického orla bělohlavého, heraldického zvířete USA, které se nachází v jejich státním znaku. Mluvou heraldiky je orel vznešeným králem ptáků a přeneseně je symbolem moci, vítězství a vlády. Společně se lvem patří k nejvýše ceněným heraldickým figurám. Nad jeho hlavou je dále vyraženo třináct pěticípých hvězd, které symbolizují 13 původních zakládajících států USA.

Působivá krása reversu

Walking Liberty, zdroj http://bit.ly/1SHdYnm
Walking Liberty, zdroj http://bit.ly/1SHdYnm

Na reversu mince se od samého počátku historie investičního Stříbrného amerického orla, tedy od roku 1986, nachází velmi jednoduchá, avšak opravdu působivá kompozice, nazvaná Walking Liberty (ve volném českém překladu Kráčející Svoboda). Návrh však nevznikl v roce 1986 pro investiční stříbrné mince, ale o sedm desetiletí dříve. Jeho autorem je slavný americký sochař a mincér německého původu Adolph Alexander Weinman, jemuž byla inspirací legendární francouzská mince Sower. První emise mincí Kráčející svoboda byla ražena v letech 1916–1947 a od svého začátku byla mimořádně oblíbená, dodnes je odborníky i laickou veřejností považována za nejznámější, nej

krásnější a nejslavnější výjev, který byl kdy vyražen na americký dolar.

Dominantou této kompozice je postava ženy, oblečená do dlouhých rozevlátých šatů, s dlouhými rozevlátými vlasy, s vlající americkou vlajkou přes ramena. Žena je natočena k paprskům právě vycházejícího slunce a symbolicky kráčí vstříc novému dni, tedy novým začátkům, novým příležitostem. Levou paží svírá svazek zelených ratolestí vavřínu a dubu, jež jsou symbolem civilní a vojenské slávy. Pravá paže symbolizuje duchovní svobodu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím