Karel IV.
Karel IV.

700. výročí narození Karla IV. se nezadržitelně blíží. Tento panovník měl ze středověkých vládců bezesporu největší vliv na rozvoj mezinárodních vztahů, obchodu a hospodářství v našich zemích. Pojďme si připomenout, které  mince se za jeho kralování razily a jaké postavení zaujímal ve středověkém světě český groš.

Proč byl náš ekonomický rozvoj tak pomalý a co nás ochránilo před morem?

I přes impozantní nástup Přemyslovců naše království za vyspělým jihozápadem poněkud zaostávalo. České země se nacházely tak trochu mimo tehdejší ekonomické jádro, do kterého patřily zejména Itálie, Francie, Německo, Porýní, Belgie a Nizozemsko. V těchto zemích se rozvíjelo tržní hospodářství a dělba práce, zatímco hlavní obživou pro Čechy a Moravu bylo stále zemědělství. Výhodu jihozápadu zajistila především vyspělá antická civilizace a naši tržní izolaci ještě umocňovala geografická poloha. Neprostupné lesy a impozantní horské štíty nám ovšem nezajistily jen zpomalený ekonomický vývoj ale také ochranu před neléčitelným morem, který v tehdejších dobách ohrožoval celou Evropu.  Další domácí výhodu představovaly naleziště stříbra. Na přelomu 13. a 14. století byla zhruba polovina produkce stříbra pro celý kontinent dobývána právě v Čechách. Většina domácí produkce byla využita pro výrobu grošů, kterými se platilo nejen v Koruně české, ale také na území Německa a Polska. Společně s benátskými solidy a anglickými šilinky patřily české groše k nejrozšířenějším středověkým měnám.

Inteligence, politický um a diplomatické schopnosti Karla IV. nás posouvají výš!

Replika pražského groše z kolekce České repliky Národní Pokladnice
Replika pražského groše z kolekce České repliky Národní Pokladnice

Zhruba stoletý náskok jihozápadu začal dohánět Karel IV., který povznesl hospodářství Čech a Moravy na mezinárodní úroveň. Všestranně podporoval obchodníky a řemeslníky. V českých zemích za jeho vlády vzniklo nespočet pohodlných cest, po nichž k nám proudili kupci ze zahraničí. Díky jeho diplomatickým a politickým schopnostem se podařilo navázat pevné spojenectví s významnými obchodními partnery a Praha se stala hojně navštěvovaným centrem politiky a obchodu.

 

Hospodářský rozvoj vyžaduje kvalitní měnu

Hospodářský rozmach si vyžadoval kvalitní a stabilní finanční systém a  peněžní oběh za vlády Karla IV. lze slovem stabilita opravdu označit.

Na samém počátku své vlády provedl mladý král měnovou reformu, jejímž cílem bylo zvýšit ryzost kovu v pražském groši na původní úroveň. Za panování Karlových předchůdců totiž obsah stříbra v mincích značně kolísal. Technologická stránka reformy byla svěřena do rukou mistrů z Florencie.

Replika dukátu Karla IV. z České repliky Národní Pokladnice
Replika dukátu Karla IV. z České repliky Národní Pokladnice

I v době vlády Karla IV. a  po realizaci měnové reformy  docházelo k občasnému kolísání obsahu stříbra v tehdy ražených mincích, ale v podstatně menší míře než za vlády Jana Lucemburského. I v této době byla vlastní výroba mincí v rukou nájemců a provozovatelů jednotlivých kutnohorských šmiten a nelze určit do jaké míry bylo možné produkci a technologické zpracování mincí kontrolovat.

Ke konci své vlády navrhl Karel IV. další měnovou reformu, kterou ovšem už nestihl zrealizovat. K jeho návrhu se však dochovaly písemné dokumenty, ze kterých vyplývalo, že hmotnost groše měla být zvýšena z původních 3,08 gramu na 3,62 gramu a ryzost měla být navýšena z předchozích 795/1000 na 890/1000.

Zlaté dukáty Karla IV.

Po vzoru svého otce pokračoval i Karel IV. v ražbě zlatých mincí, i když v mnohem menší produkci oproti ražbě mincí stříbrných. Oproti svému otci však upustil od ražby mezinárodních florénů s lilií a svatým Janem a razil zlaté mince dukátové váhy se svým portrétem a vyobrazením lva. Tento motiv vystřídal v roce 1355 portrét  Karla IV. s královskou a následně císařskou korunou.

700. let výročí narození Karla IV.
700. let výročí narození Karla IV.

Již příští týden si připomene 700. výročí od narození tohoto geniálního panovníka, který posunul České země do středu tehdejšího vyspělého světa! Jeho působení si budete moci připomenout unikátní hmotnou památkou, která má samozřejmě spojitost se zaměřením tohoto blogu.

Jste zvědaví jakou? Sledujte náš blog!

Více o středověké ražbě si můžete přečíst zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím