Karel IV.
Karel IV. Zdroj obrázku: Wikipedia

Karel IV. se narodil 14. května 1316 českému králi Janu Lucemburskému, což mu předurčilo budoucnost u dvora. Nikdo ale nemohl tušit, že právě spatřil světlo světa jeden z nejmocnějších a nejvýznamnějších panovníků Evropy.

Dětství a první manželství

Jeho původní jméno bylo Václav, ale podle obyčeje přijal Václav v sedmi letech jméno svého kmotra Karla. Byl vychován na francouzském dvoře, kde už jako sedmiletý byl zasnouben a oženěn se stejně starou Blankou z Valois. Hned po sňatku však byli rozděleni a znovu se setkali až po jedenácti letech v roce 1334.

Královna Blanka z Valois
První žena Karla IV. Blanka z Valois
Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Mezitím Karel studoval, aby z něj byl vzdělaný král. Po pobytu ve Francii se stal zástupcem svého otce Jana Lucemburského v Itálii. Zde se také pokusili Karla IV. otrávit. Smrti následkem otravy neunikla téměř celá jeho družina. Tehdy patnáctiletý Karel byl však zvyklý snídat až po mši svaté. Díky tomu se doslova Božím zásahem smrti vyhnul. Po Itálii přišel čas vrátit se do Čech, setkat se s manželkou a dostát svých manželských povinností. V květnu 1335 se Karlovi narodilo jeho první dítě – dcera Markéta.

Úspěšná 40. léta a druhá manželka

V roce 1341 byl Karel přijat českým zemským sněmem jako budoucí český král. Jedním z Karlových vychovatelů u francouzského dvora byl Pierre de Rosieres, který se později stal papežem Klementem VI. A právě díky této známosti bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství. V roce 1346 byl korunovaný římskoněmeckým králem.

Pro Karla IV. byl zlomovým rokem rok 1348. Začala se stavět Karlova Univerzita a Karlštejn. Bohužel ale zemřela jeho první manželka Blanka. I když šlo ze začátku o čistě politické manželství, nakonec byli šťastní a Blančina smrt Karla hluboce zasáhla. Z tohoto manželství nevzešel mužský potomek, a proto se Karel musel znovu oženit, tentokrát s Annou Falckou.

Snacha nebo manželka?

Karlovi a Anně se narodil vymodlený syn – Václav. Jelikož Karel IV. toužil po území rodu Svídnických, zasnoubil teprve dvouletého syna Václava s Annou Svídnickou. Václav však ještě jako batole zemřel a krátce po té i jeho matka. Karel se však nechtěl s územím rodu Svídnických rozloučit, a tak se s o třiadvacet let mladší Annou Svídnickou oženil sám.

Anna Svídnická
Anna Svídnická
Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Korunovace římským císařem

Během třetího manželství s Annou Svídnickou byla uskutečněna Karlova korunovace římským císařem. Stalo se tak v roce 1355. Letos tedy oslavujeme 660. výročí této události. Tento důležitý milník českých dějin připomíná pamětní medaile, kterou k této významné události emitovala Národní Pokladnice.

Karel z pozice římského císaře sepsal Zlatou bulu, hlavní ústavní dokument, který platil po celou dobu existence Svaté říše římské, až do roku 1806. Mimo jiné v ní vyzdvihoval postavení českého království. Také se, ke Karlově velké radosti, v roce 1361 narodil v Norimberku vytoužený syn, budoucí král Václav IV.

Poslední manželství s Alžbětou

Třetí manželka Anna Svídnická zemřela po devítiletém manželství při porodu spolu s dítětem. A tak došlo na lámání chleba, mečů a zbrojí a Karel IV. se oženil počtvrté, s živelnou Alžbětou Pomořanskou. Ta mu dala dokonce čtyři syny, ale Karel ještě před sňatkem nechal korunovat Václava českým králem.

Karel IV. umírá na zápal plic v roce 1378 a je pohřben v chrámu sv. Víta. Při pohřební řeči byl poprvé nazván Otcem vlasti.

Za celý svůj život byl Karel IV. králem českým, německým, italským a burgundským. Byl také římským císařem, markrabětem moravským a hrabětem lucemburským. Za jeho vlády české země vzkvétaly. To vše mu vyneslo ocenění Největší Čech v anketě realizované Českou televizí v roce 2005.

Sběratelé si mohou Karla IV. připomenout díky pamětní medaili Národní Pokladnice ze sběratelské kolekce Zlaté osobnosti českého národa a stříbrným emisím ze sbírky Život Karla IV.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím