V roce 2018 si připomínáme několik skutečně významných „osmičkových“ výročí. Tato národní jubilea přímo souvisí s nedávnou historií naší země. Pojďme si na oslavu „osmičkového roku“ připomenout platidla, která jsou němými svědky událostí, které nás provázely společnou československou historií. Zlatá dvacetikoruna Františka Josefa se přestala používat přesně před 100 lety, tedy v okamžiku, kdy vzniklo samostatné Československo.

Konec starých časů a vznik Republiky připomene zlatá dvacetikoruna

První minci, kterou si představíme, je zlatá dvacetikoruna Františka Josefa I. Za dlouhé vlády rakousko-uherského panovníka se v zemi vystřídala celá řada typů zlatých platidel: dukáty, groše, tolary, zlatníky i koruny. Na konci 19. století se Rakousko- uherská říše po vzoru zemí po celém světě přiklonila ke koruně, jakožto k základní peněžní jednotce. První zlaté desetikoruny a dvacetikoruny byly vyraženy v roce 1892. V oběhu zůstaly až do zániku Rakouska, tedy až do roku 1918, kdy se Československo osamostatnilo.

Čtyři podoby, jedna nominální hodnota

Během 26 let kdy, byla dvacetikoruna ražena, jste se mohli setkat dokonce s čtyřmi typy mincovních obrazů. Mince, kterou vidíte na obrázku, byla v nezměněné podobě ražena v letech 1892- 1905 a bývá označována jako typ V. Oproti ostatním emisím má jedno unikum- jedná se o jedinou emisi, která vyobrazuje Františka Josefa s vavřínovým věncem.

Dále rozeznáváme typy Marschall (1909), Schwartz (1909-1916). V roce 1916 byl pozměněn rakouský znak a bylo nutné vyrazit mince nové. V letech 1892-1915 byl ražen též uherský typ mince a v letech 1914-1916 se znakem Bosny.

Nyní se vraťme k typu V. V roce 1892 bylo panovníkovi 62 let a portrét by měl odpovídat jeho skutečnému věku. Nápis zdobící avers mince je v latině a mohli bychom ho přeložit takto: „František Josef I, z Boží milosti císař rakouský a král český, galicijský, ilyrský atd. a král uherský“.

Revers, chceme-li rub mince, nese, jako většina platidel z té doby, habsburský erb s říšskou orlicí. Zajímavostí je, že nominální hodnota i rok emise je na reversu vyznačena dvakrát- číslicemi i slovy.

Za vlády Františka Josefa byly mince raženy v několika mincovnách, ale v důsledku válečné situace se nakonec ražba soustředila pouze do dvou měst- Kremnice a Vídně.

Přesto, že je zlatým dvacetikorunám dnes minimálně 100 let, dochovaly se  v poměrně dobré kvalitě. O tom, že se jedná o sběratelsky oblíbené mince, svědčí i to, že se razí v podobě novoražeb dodnes.

Zejména ražba Františka Josefa s vavřínovým věncem se objevuje na českém trhu jen ojediněle. V současné chvíli naleznete minci s garancí pravosti v nabídce Národní Pokladnice.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím