13. května roku 2022 uplyne 305 let od narození Marie Terezie, jedné z nejmocnějších žen všech dob. Jediná žena na habsburském trůně navždy změnila podobu tehdejšího světa. Mimořádně cílevědomá a pokroková panovnice neměla coby žena snadnou pozici. Převažující část svého života musela obhajovat svůj nárok na korunu, odrážet nepřátelé, verbovat vojáky a obratně se diplomaticky angažovat. Dlouhá válečná léta Rakousko oslabila a Marie Terezie si uvědomovala, že monarchii zachrání pouze rozsáhlou modernizací. Dala proto vzniknout mnohým pokrokovým reformám, které se pozitivně podepsaly na chodu tehdejší společnosti a jejichž dopady pociťujeme i dnes. Osobnost Marie Terezie, její život a pokrokový přístup připomíná nová pamětní medaile z nabídky Národní Pokladnice, kterou si můžete pořídit za symbolickou cenu 129 Kč.

Pokrokové reformy, za kterým vděčíme Marii Terezii

Na základě tereziánských reforem byla centralizována správa monarchie a profesionalizována státní správa. Sjednocení se dočkalo také trestní právo. Za vlády Marie Terezie byly vytvořeny katastry, podobné těm dnešním. Stát podporoval podnikání a bylo zavedeno clo. Bylo důsledně reformováno také školství včetně typizace škol. Byl stanoven školní řád a všeobecná vzdělávací povinnost pro dívky i chlapce. Za vlády Marie Terezie vznikaly nové cesty, domy se dočkaly očíslování a měrné jednotky sjednocení. Další významnou změnou byla měnová reforma, která zahrnovala centralizaci mincovnictví, jednotný vzhled mincí, první papírové peníze a další.

Marie Terezie
Marie Terezie – z Boží vůle římská císařovna, milující manželka, matka 16 dětí a reformátorka v těžkých časech.

Mariino vyobrazení na mincích a medailích pro upevnění moci

Pamětní medaile, která je v nabídce Národní Pokladnice novinkou, je inspirována dobovými ikonografickými prostředky, jejichž úkolem bylo už za vlády panovnice utužit její sílu, moc a stabilitu. Marie Terezie si interpretaci a vštěpování výsadního postavení směrem k lidu prostřednictvím obrazu už tenkrát dobře uvědomovala. Její portrét se na mincích a medailích objevoval již v počátcích její vlády. Podobizna panovnice se tak rychle a snadno rozšířila mezi běžný lid. Účelem numismatů byla kromě adorace panovnice také připomínka důležitých milníků, které byly spjaty s její přítomností v čele země. Portréty panovnice pak doplňovala kromě faktických údajů také různá propagandistická hesla. Kompozice, výjev, texty a načasování vydání – to vše mělo Marii pomoci zastat v očích obyčejného lidu obraz ideální ženy, matky a panovnice, která je hodna jejich úcty a loajality.

Nová pamětní medaile – kombinace mistrovských tereziánských děl

Portrét habsburské panovnice v nejlepších letech, jenž zdobí avers pamětní medaile, byl inspirován podobiznou, vyraženou na dobové pamětní medaili z roku 1888. Původní medaile byla vydána Rakouskou státní mincovnou při příležitosti dostavby pomníku Marie Terezie ve Vídni.

Autorem původního návrhu je legendární rakouský rytec a medailér Anton Scharff (1845–1903). Jeden z největších evropských představitelů medailérského umění se narodil do rodiny medailéra a kameníka Johanna Michaela Scharffa.

Anton studoval od roku 1862 nejprve v ateliéru Carla Radnitzkyho při prestižní vídeňské akademii, následně na rytecké akademii v Rakouské mincovně. Právě zde začala jeho umělecká kariéra strmě stoupat. Už po dvou letech učení byl jmenován rytcem a v roce 1896 se stal dokonce ředitelem rytecké akademie.

Za Scharffova působení zažívalo medailérské řemeslo nebývalý rozkvět. Vlivem evropských hospodářských a průmyslových úspěchů na konci 19. století se dařilo i kultuře. Konalo se velké množství výstav a umělecké projekty získávaly zelenou jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Komplementární umělecká inspirace se projevila na vzrůstající diverzitě, která dala vzniknout mnoha novým uměleckým stylům. Scharffův uvolněný rukopis byl příjemným rozptýlením od strnulého akademického stylu, který byl v té době typický. Fascinující realističnost výtvarníkových námětů se projevila zejména v portrétní tvorbě, jak můžete díky aversu nové pamětní ražby sami posoudit.

Scharff získal řadu dalších domácích i zahraničních cen a ocenění. Kromě Marie Terezie, ztvárnil pro pamětní numismaty například anglickou královnou Viktorii nebo krále Ludwiga II.

Postava Marie Terezie, která dominuje reversu, byla inspirována nádhernou olejomalbou z roku 1751. Jedná se o dílo vídeňského malíře Johanna Petera Koblera, které vyobrazuje Marii Terezii jako uherskou královnu. Do pozadí kompozice umístil medailér nové ražby Umberto de Michelis interiér Dómu sv. Martina v Bratislavě, kde byla Marie Terezie roku 1741 slavnostně korunována uherskou královnou.

Kde a jak si ražbu Marie Terezie objednat a co objednávka obsahuje?

Nová pamětní medaile, vydaná při příležitosti 305.výročí narození Marie Terezie je dostupná pouze v nabídce Národní Pokladnice. Její průměr je 33 mm a hmotnost 15 g. Za symbolickou cenu 129 Kč ji navíc získáte zušlechtěnou ryzím zlatem. Poštovné a balné je zdarma. Pro náročnější sběratele jsou připraveny dva balíčky, obsahující příslušenství.

Za 239 Kč získáte pozlacenou pamětní medaili s Certifikátem autentičnosti.

Balíček za 249 Kč obsahuje kromě pozlacené pamětní medaile a Certifikátu také elegantní album pro uložení pamětní medaile, velkoformátovou mapu habsburské monarchie a brožuru o životě Marie Terezie.

Pamětní medaile Marie Terezie je samostatným produktem a na její objednávku nejsou vázány žádné další odběry ani platby. Každý zákazník obdrží společně s objednanou medailí také nezávaznou nabídku na další tematické ražby z uzavřené mini kolekce, kterými si může (ale nemusí!) numismatický album doplnit.

Pro více informací o nabídce navštivte stránku www.kralovnaceska.cz.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím