Známe jej ze školních let pod přízviskem „Učitel národů”. Jan Amos Komenský patřil k významným osobnostem své doby. Uznání se však za svého života dočkal pouze v zahraničí, vlast Komenského hodnotu docenila až mnohem později. V 80. letech 20. století se jeho podobizna stala ústředním motivem pestrobarevné československé bankovky. A krásná bankovka se letos stala předlohou pro unikátní medaili!

Místo narození neznámé

Obraz Komenský
Obraz Jana Amose Komenského od Jürgena Ovense.

Místo, kde se Jan narodil není přesně známo. Vedou se spekulace o Uherském Brodě, Nivnici či Komně. Zkrátka byl moravským rodákem, který na svět přišel v roce 1592. Po určitou dobu žil se svými rodiči v Uherském Brodě, avšak bohužel okolo dvanácti let osiřel. Po smrti rodičů a dvou ze čtyř sester se o něj starala jeho teta ve Strážnici, kde navštěvoval bratrskou školu.

Později odešel studovat gymnázium do Přerova, kde se rozhodl pro duchovní cestu. Zde získal i své biblické jméno Amos. Po gymnáziu odešel na vysokou školu do Herbornu, kde  v té době pod vlivem profesora Alsteda začal také psát. Toužil psát knihy v mateřštině, které by prospěly jeho národu, a tak se pustil do Pokladu jazyka českého či encyklopedie Divadlo veškerenstva věcí.

Časem z Herbornu přesídlil do Heidelbergu, kde strávil pouze jeden semestr, než se vrátil zpět do své vlasti, konkrétně do Přerova.

Učitel i duchovní

V Přerově se stal rektorem bratrského gymnázia a usiloval o zlepšení metod vzdělávání dětí. Za tímto účelem sepsal Pravidla snadnější mluvnice.
Jeho další kroky směřovaly k duchovní cestě, cítil se povolán k církevní službě, což bylo ve věku čtyřiadvaceti let. Po svém vysvěcení na kazatele odešel do Fulneku, kde působil jako rektor školy a kazatel Jednoty bratrské. Zde poznal i svou první ženu Magdalénu Vizovskou.

Tragické události jeho života

Jedna z nejzásadnějších událostí, která ovlivnila jeho život, byla bitva na Bílé hoře a následná třicetiletá válka. Ta donutila Jana i s rodinou uprchnout z Fulneku a skrývat se nejprve na Moravě a později i na východě Čech. Důvodem bylo, že odmítl konvertovat ke katolické víře. Po čase skrývání se mu zemřela žena a jeho dvě děti na mor. Tato tragická událost zapříčinila návaly deprese a spoustu bezesných nocí, kdy útěchu a zklidnění hledal ve víře. Pod vlivem událostí sepsal několik filozofických spisů, mezi nimi i proslulý Labyrint světa a ráj srdce.

Labyrint světa a ráj srdce
Kniha Labyrint světa a ráj srdce – titulní strana prvního vydání.

Časem, když bolest nad ztrátou milovaných nedosahovala takové intenzity, se seznámil se svou druhou ženou Marií Dorotou Cyrillovou s níž měl tři dcery a jednoho syna. S nimi v roce 1628 odešel do exilu, a to do polského Lešna, které bylo centrem bratrské víry.     V Lešně se stal postupem doby biskupem, písařem         a zástupcem rektora gymnázia. Přesto však nepřestal doufat v návrat do vlasti. Horlivě připravoval učebnice a plán na zlepšení organizace školství. Rovněž se zamýšlel nad stavem společnosti a tím, kterak ji napravit. K tomu sepsal dílo Všeobecná porada o nápravě věcí lidských.

Píle růže přináší

Komenský si díky svým dílům, jako Brána jazyků otevřená či Informatorium školy mateřské, získal věhlas po celé Evropě. Byl zván na univerzity a jeho první vystoupení se odehrálo před Královskou akademií věd v Londýně. Zde měl dostat příležitost k vytvoření vědeckého pracoviště, jež by se soustředilo na výzkum pansofie neboli univerzálního poznání všeho. Avšak následné politické události donutily nakonec Komenského Anglii opustit.

I když události v Anglii nabraly nečekaný směr, o nové příležitosti Komenský neměl nouzi. Vedl reformu školství ve Švédsku a psal tu i učebnice, které však díky rozporům nedokončil. Během toho všeho mu bohužel ochořela i jeho druhá žena, se kterou se vrátil do Lešna, kde po nějakém čase zemřela.

Ztráta naděje na návrat do vlasti

Jeho poslední, třetí ženou byla o třicet let mladší Jana Gajusová. S ní se dožil Vestfálského míru, díky kterému nejen skončila třicetiletá válka, ale také veškeré naděje českých exulantů na návrat domů. S bolestí v srdci k tomuto životnímu okamžiku sepsal Kšaft umírající matky jednoty bratrské, kde vyjádřil lásku k českému a moravskému národu.

Tím, jak pohasly jeho naděje na návrat do vlasti, pobýval hodně času na cestách. Mezi místa jeho pobytu patřilo zprvu hlavně Lešno. V Lešně jej zastihla válka, kdy Švédsko napadlo Polsko. Komenský, jakožto odpůrce Habsburků, tento vpád švédského krále podporoval. Avšak v dubnu 1656 na desítky tisíc polských partyzánů začalo město obléhat a ve městě vznikl požár. Během něj Jan přišel téměř o veškerý svůj majetek a cenné rukopisy, na kterých mnohdy pracoval celý svůj život.

Poslední roky života

Po této další tragické události v jeho životě, se uchýlil na pozvání svého přítele do Nizozemska. Poslední roky svého života trávil v Amsterdamu, kde se hlavně věnoval tvůrčí činnosti. Dočkal se zde řady uznání a získal čestnou profesuru na městském gymnáziu, která mu přinášela potřebné finance.

Za svého života se setkal i s mnoha významnými osobnostmi mezi něž patřil například vynikající malíř Rembrandt van Rijn, který mu byl přítelem a společníkem.
Jan Amos Komenský zemřel po dlouhých zdravotních problémech 15. listopadu 1670. Pohřben je v Naardenu. Byl člověkem, který se i přes mnohé nepřízně osudu nikdy nevzdával. Byl plný energie a nadšení, které jej pohánělo k tvořivosti. Hybnou silou byla určitě víra a láska, zkrátka lidskost.

Komenský na mezinárodně oceněné dvacetikoruně

Onou mezinárodně oceněnou bankovkou je pestrobarevná dvacetikoruna československá   z roku 1988. Ikonická modrá bankovka získala cenu Le billet de l’année 1989 (Bankovka roku 1989) od francouzské asociace pro studium papírových peněz. Autorem bankovky je respektovaný slovenský malíř, grafik a ilustrátor Albín Brunovský. Rytina líce je dílem Miloše Ondráčka, liniová rozkresba rubu patří Václavovi Fajtovi. Ústředním motivem aversní strany je Učitel národů – Jan Amos Komenský. Na reversní straně je vyobrazen strom poznání v podobě rozkvetlé jabloně s několika jablky, která symbolicky roste z otevřené knihy. Vedle stromu stojí mladý pár, který čte knihu a v pozadí je slunce s duhou. Bankovka byla v oběhu do roku 1993.

Revers bankovka 1988
Reversní strana 20 Kčs z roku 1988.

Oceněná dvacetikoruna se dočkala svého zvěčnění z ryzího stříbra

Reprodukci mezinárodně oceněné bankovky aktuálně naleznete v nabídce Národní Pokladnice. Jedná se o medaili ve tvaru bankovky z ryzího stříbra 999/1000. Ražena je v nejvyšší kvalitě, díky čemuž vyniknou i nepatrné detaily. Medaile navíc nadchne úctyhodnými rozměry, hmotností a přísnou limitací!

Medaile Komenský
Medaile z ryzího stříbra vyobrazující bankovku s Janem Amosem Komenským z roku 1988.

Pro více informací o medaili navštivte: MEDAILE 20 KČS 1988

Sdílejte
Předchozí článekLiberty – oblíbený mincovní motiv bohyně svobody

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím