A je tady poslední část našeho putování po životních příbězích římských císařů, které ve svém díle Životopisy 12 císařů zpracoval Gaius Suetonius Tranquillus. Jeho dílo stálo na začátku jednoho sběratelského snu. Příběh pomalu končí, tak si užijte osudy posledních tří císařů, které popisuje poslední osmá kniha.

 Kniha osmá – Božský Vespasianus, Božský Titus a Božský Domitianus

Poslední příspěvek skončil na konci roku 69 našeho letopočtu, kdy kapitulovali vojáci císaře Vitellia, který byl poté zabit. Císařem se stal Titus Flavis Vespasianus.

Denár císaře Vespasiana
Denár císaře Vespasiana

Vespasián po zmatcích v roce 69 stabilizoval situaci římského státu a stal se zakladatelem flaviovské dynastie. O jeho deset let trvající vládě se dochovalo jen nevelké množství informací. Jeho vláda proslula především úspěšnými daňovými reformami, jimiž se podařilo obnovit pořádek a finanční stabilitu říše. Za vlády císaře Vespasiána vzniklo též několik ambiciózních stavebních projektů, mezi nimiž vyniklo budování mohutného Flaviovského amfiteátru, dnes známého spíše jako Koloseum (nebývale rozměrná a dodnes obdivovaná stavba v centru Říma, v Itálii).

Denár císaře Tita
Denár císaře Tita

Po Vespasianově smrti se ujal moci jeho syn Titus, který se tak stal prvním císařem, jenž nastoupil na trůn po svém vlastním otci. Do historického povědomí se zapsal především jako úspěšný vojevůdce z dob židovské války (to byla revolta židovského obyvatelstva proti Římu v roce 66) a jako jeden z nejmírnějších císařů, co kdy panovali. Obklopil se schopnými rádci a pečoval o blaho všech vrstev společnosti, po celé říši se rozšiřovala síť komunikací a zlepšovala se infrastruktura. Zemřel přirozenou smrtí v roce 81 a po něm začal vládnout jeho bratr Domitianus, který byl posledním císařem flaviovské dynastie.

Na rozdíl od svého otce a bratra, kteří byli přímo ukázkovými vzory panovníků, byl Domitianus tyranským vládcem. Za jeho vlády došlo k novým sporům se senátem a k jeho krutému pronásledování. Domitianus zavedl síť placených udavačů, mrhal státními prostředky. Uplatňováním zákona o urážce majestátu překonal dokonce i krutovládce Nera a nakonec ho stihl i podobný osud, v září roku 96 byl svými odpůrci zavražděn.

Denár císaře Domiciána
Denár císaře Domitiána

Tyranský císař Domitianus měl svého následovníka a ti zase další, ale příběh naší unikátní, na přání sestavené, sady autentických zlatých mincí zde končí. Věříme, že vám přinesl mnoho nového a už teď pro vás chystáme opět něco zajímavého z úplně jiného soudku!

Připomeňte si i zbylé příběhy. Životopisy pojednávají o Julii Ceasarovi, Augustovi, Tiberiovi, Caligulovi, Claudiovi, Nerovi, Galbovi, Othonovi a Vitteliovi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím