V roce 2020 si připomínáme 500. výročí od první ražby proslulého šlikovského tolaru, mince, která dobyla i Ameriku! 

Jak Šlikové ke stříbru přišli…

Kořeny stromu života známého českého rodu prorůstají až do 14. století. Vzestup a rozmach slavné rodiny se datuje až o století později. Zásluhy jsou připisovány zejména Kašparu Šlikovi, oblíbenci krále Zikmunda Lucemburského. Kašpar zastával na Zikmundově dvoře funkci říšského kancléře a díky svému postavení se mu podařilo získat majetky v severozápadním koutě Čech. A tak se Šlikové ocitli v podhůří Krušných hor, v místě bohatém na stříbrnou rudu.

Nedaří se vyvézt stříbro? Nevadí, vyrazíme mince!

První stříbrný nález byl objeven v opuštěné štole roku 1512. Rodina neváhala, chopila se příležitosti a během několika let započala s těžbou. Naleziště byla rozsáhlá a krušnohorské doly chrlily tuny stříbra. Zpočátku byl ovšem problém s vývozem. Ač měla česká stavovská obec díky králi Vladislavu Jagellonskému od roku 1515 na vytěžené stříbro právo, obchodní plány hatil císař Maxmilián I. Ten totiž v roce 1518 udělil bankéřům z Norimberka monopol na veškeré jáchymovské stříbro. Svým rozhodnutím tak vlastně umožnil nelegální vývoz čistého stříbra. Češi se pochopitelně snažili o opak – vyvézt, co nejvíce stříbra do Saska. Stříbro se tak ustálilo v podobě jáchymovského tolaru, který bylo možné vyvážet přes hranice.

Stříbro přineslo Jáchymovu zlatá léta

Vzniku tolaru samozřejmě předcházelo zřízení Jáchymovské mincovny. Ražba mincí a těžba stříbra přinesla městu rozkvět a bohatství. Šlikové dali zřídit špitál, knihovnu a dívčí školu. Mnoho lidí z regionu našlo uplatnění. Z Jáchymova do Saska doputovalo během pár let miliony tolarů. Výhodou měny byla její stabilní hodnota. Tolar se díky tomu postupně rozšířil po celé Evropě. Země si tolar oblíbily a vydávaly své vlastní tolarem inspirované ražby, které se dostaly do celého světa včetně kolonií. Název tolar se stal dokonce základem pro americký dolar.

První mince s erbem obyčejných šlechticů – tolar!

První tolary z roku 1520 nesly na jedné straně postavu sv. Jáchyma se šlikovským rodovým erbem a příslušným opisem. Na straně druhé byl vyražen obraz českého lva, titul českého krále Ludvíka v opise a letopočet 1520. Podle historiků byl tolar úplně první mincí, která nesla erb obyčejného šlechtického rodu. Předtím byla taková „troufalost“ naprosto nemyslitelná. Na mincích byly do té doby vyobrazovány pouze erby vládnoucích rodů nebo zemské znaky.

Konec šlikovského mincování

Ferdinand I. nesouhlasil se samostatným mincováním Šliků, poslední šlikovské ražby z jáchymovské mincovny s titulem Ferdinanda I. (1526-1564) známe z roku 1528, kdy mincovna přešla pod královskou správu, a mince se stávají vládními. I po tomto omezení zůstal Šlikům značný vliv na provoz jáchymovské mincovny, neboť byli hlavními dodavateli stříbra a kromě toho zde razili dnes velmi známé a sběratelsky ceněné jáchymovské medaile. Po roce 1547, po nezdařeném stavovském povstání, nechal Ferdinand I. Šlikům zkonfiskovat veškerý majetek v severozápadních Čechách včetně jáchymovských dolů. Šlikovské mincování se tím na dalších téměř sto let přerušilo.

Vzpomínku na první tolar můžete mít i ve své sbírce

tolar
Repliku šlikovského tolaru můžete získat i Vy. Je totiž součástí kolekce „Nejvýznamnější české mince“, kterou nabízí Národní Pokladnice

Úplně první mincí, která opustila zdi mincovny, byl šlikovský dvoutolar Štěpána Šlika a jeho bratří. Repliku této nádherné renesanční mince můžete získat i vy. Je totiž součástí kolekce „Nejvýznamnější české mince“. Tato jedinečná kolekce z nabídky Národní Pokladnice schraňuje repliky vzácných a často nedostupných mincí, které byly svědky historických událostí napříč českými dějinami.

Více informací naleznete zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář prosím!
Zadejte své jméno prosím